Usługi

Naszą działalność charakteryzuje

Profesjonalizm
Rzetelność
Indywidualne podejście

W tym się specjalizujemy

Deklaracje podatkowe

 • Pełny zakres deklaracji podatkowych dla naszych klientów (m.in. PIT, CIT, JPK-VAT-7, VAT-UE)
 • Przygotowanie deklaracji do ZUS

Ryczałt ewidencjonowany

 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • Rejestr VAT
 • Rejestr środków trwałych i amortyzacja
 • Przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych

Księgi przychodów i rozchodów

 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • Rejestr VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
 • Rejestr środków trwałych i amortyzacja
 • Wyliczenia należnych podatków oraz przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych
 • Załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych

Księgi handlowe

 • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu prowadzonej działalności oraz o ich zmianach
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla GUS
 • Sporządzanie bilansu
 • Wyprowadzenie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Szczegółowy zakres usługi omawiamy indywidualnie z klientem, w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:
 • Przygotowanie umów
 • Sporządzanie listy płac i naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • Aktualizacja danych osobowych pracowników
 • Sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz PFRON
 • Sporządzanie raportów i analiz
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Obsługa PKK

Dodatkowe usługi

 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego osoby fizycznej
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • Sporządzenie innych sprawozdań i analiz na życzenie klienta
 • Sporządzenie polityki rachunkowości wraz z planem kont

Promocje na start

Nasz klient polecił Państwu usługi naszego biura? Na powitanie proponujemy 10% upustu przez 6 pierwszych miesięcy

Dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą proponujemy bonifikatę do 50% ceny przez okres 4 miesięcy. Promocja obowiązuje w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności przedsiębiorcy

Każdy przedstawiciel wolnego zawodu dostanie 50% rabatu do ceny za usługi ustalonej w umowie przez okres 6 miesięcy

Każdy klient wprowadzający do naszego biura rachunkowego nowego klienta otrzyma jednorazową bonifikatę w wysokości do 100% ceny